v1

به بینوست خوش آمدید

ارائه سبدهای سرمایه‌گذاری رمزارزی متناسب با نیاز شما

در وب اپ بینوست، شما می‌توانید جزئیات مربوط به سبدهای سرمایه‌گذاری خود در بینوست را وارد کرده و ارزش لحظه‌ای دارایی خود را رصد کنید. 

همچنین این وب اپلیکیشن، گزینه‌های دیگری را در اختیار شما قرار می‌دهد که کار شما برای مدیریت سبدها در صرافی‌های مختلف را راحت می‌کند.

ثبت آسان فعالیت‌های خرید و فروش سبد، مشاهده جزئیات پورتفو، مشاهده ترکیب سبد، دسترسی راحت به خدمات بینوست، گزارش ماهانه سبدها و ویدئوهای آموزشی از جمله مواردی هستند که در این وب اپلیکیشن مشاهده خواهید کرد.